مطالب توسط

فرق های بین بالابر و آسانسور – سرعت آسانسور از 7/0 متر بر ثانیه شروع می شود به بالا ولی سرعت بالابرها از 20/0 متر بر ثانیه تا 45/0 متر بر ثانیه هست. – آسانسور ها بایستی دارای  سیستم های امنیتی ضد سقوط باشد به همین علت هزینه نصب و راه اندازی آن بسیار زیادتر […]